Polityka prywatności

Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych
osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133,
poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144,
poz. 1204 z póź. zm.) Właścicielem strony internetowej www.houseofwood.pl oraz administratorem danych
osobowych jest Paweł Gul, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą House of Wood Paweł Gul, z
siedzibą w Poznaniu 60-198, ul. Wałbrzyska 5b/28, NIP 554 220 03 82, REGON: 302719803, wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
Dane osobowe
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Dane osobowe są pozyskiwane podczas
wypełniania formularza kontaktowego. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania
odpowiedzi oraz o ile użytkownik wyraził na to zgodę. Zawartość strony internetowej można przeglądać bez
podawania jakichkolwiek danych osobowych. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo
do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania
zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: pawel.gul@houseofwood.pl. Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane,
przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania
plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również
przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki
ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach:
Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w
szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z
Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na
danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://
www.google.com/ads/preferences/ .
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że
wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania
preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron
www. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i
postępować zgodnie z instrukcjamii: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS),
Windows Phone, Blackberry.
Udostępnienie danych
Dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym. Operator może mieć obowiązek udzielania
informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
wynikającym z żądania.
Postanowienia końcowe
Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane
osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa
polskiego